Hällristning L1967:2170, Torp 5:1 i Orust, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2170
Foto av Hällristning L1967:2170
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,94x0,9 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 böjd linje och 38 skålgropar.

Skeppen är 83 cm resp. 118 cm l, helhuggna, varav det större med 5 människofigurer på/över skepp, 5,5-11 cm l.

Den böjda linjen är 9 cm l, runt en skålgrop.

Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav 17 i rad. Belägen på toppen (skeppen och raden med skålgropar) och SÖ-sluttning av mycket slät och ovittrad häll. (RAÄ dnr. 326-236-2012)

Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst, 1,3x0,9 m (NÖ-SV), i fast häll, bestående av ca 35 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. 17 skålgropar är arrangerade i en linje, 0,8 m l (NÖ-SV).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torp socken i Orusts kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

30 m NNÖ om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Torp socken eller Orust kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.245115
Longitud: 11.733289
Lämnings-ID: L1967:2170
Riksantikvarieämbetets ID: Torp 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Orust
Socken: Torp
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2170