Hällristning L1967:192, Svarteborg 15:1 i Munkedal, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:192
Foto av Hällristning L1967:192
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, ca 3x2 m (NÖ-SV), bestående av 12 skepp, 5 människofigurer, ca 15 fragment och 26 skålgropar.
Skeppen är 22-95 cm l. 6 är av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. 6 är av dubbellinjetyp, varav 4 med spantstreck, därav 1 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 14-21 cm h, 3 med helt uthuggen kropp. 1 är liggande. Fragmenten är 5-19 cm l. Skålgroparna är runda, 2,5-6,5 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Mitt på hällristningsytan är ett sentiga hugget kors, 15x13 cm stort. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014)


- - Äldre beskrivning: Hällristning, 3x2 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 12 skepp, 3 människor, 24 skålgropar och några streck. Se vidare skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedals kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på NÖ-sluttande häll i vattenrinning.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.520009
Longitud: 11.552369
Lämnings-ID: L1967:192
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 15:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:192