Hällristning L1967:191, Svarteborg 6:1 i Munkedal, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:191
Foto av Hällristning L1967:191
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,7x2 m (NNÖ-SSV), innehållande 2 hällristningsytor (A och B) bestående av sammantaget 1 skepp, 1 hjulkors, 1 linje och 13 skålgropar.
A, Hällristning, 3x2 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 hjulkors, 1 linje och 11 skålgropar. Hjulkorset är 18 cm diam. Linjen är 29 cm l. Skålgroparna är runda, 2,5 -5 cm diam och 0,2-0,7 cm dj.
Ca 2 m NNÖ om hällristning (A) är:
B, Hällristning, 0,75x0,65 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är 57 cm l, av dubbellinjetyp. Skålgroparna är runda, 3,5-5 cm diam och 0,5 cm dj.
Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014)

- - Äldre beskrivning: Hällristning, 6x2,5 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 fyrekrigt hjul och 13 skålgropar. Se vidare skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedals kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på svagt sluttande och delvis något vittrat men i övrigt slätt granitberg med vattenrinning på mitten. I betad skogsmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.52353
Longitud: 11.543434
Lämnings-ID: L1967:191
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 6:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:191