Hällristning L1967:1429, Tanum 1372:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:1429
Foto av Hällristning L1967:1429
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 2.8x1.4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 3 människofigurer, 1 fragment och 27 älvkvarnar.Skeppet är 60 cm l, av enkellijetyp med bemanningsstreck.Människofigurerna är 14-21 cm l med helt uthuggna, fyrkantiga kroppar. Två av dem saknar huvuden.Fragmentet är 7 cm l.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Belägen på SÖ-sluttande häll.5 m S om nr 1 är2) Område med härdar, av okänd utsträckning. Området utgör numeravall och inget kunde iakttagas.3 m SSÖ om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, 1.8x0.7 m (NNV-SSÖ), bestående av 18 älvkvarnar. Dessa är 3-7 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Fyra av älvkvarnarnaär huggna i en spricka. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande berghäll. Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.730185
Longitud: 11.361916
Lämnings-ID: L1967:1429
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1372:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:1429