Hällristning L1967:123, Svarteborg 116:3 i Munkedal, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:123
Foto av Hällristning L1967:123
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,3x0,1 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 28 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck, fragmentariskt.
Belägen på samma häll som Raä nr 116:2.
Hällristningen flyttad till Vitlycke museum, Tanum sn.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedals kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme.

1,8 m SV om Raä nr 116:2.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.539043
Longitud: 11.527074
Lämnings-ID: L1967:123
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 116:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:123