Hällristning L1967:109, Svarteborg 15:3 i Munkedal, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:109
Foto av Hällristning L1967:109
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 6,25x1,8 m (ÖNÖ-VSV), innehållande 2 hällristningsytor (A och B) bestående av sammantaget 2 skepp, 1 linje och 5 skålgropar.
A, Hällristning, 3,68x0,8 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 1 skålgrop. Skeppen är 96-102 cm l, varav 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck och 1 av dubbellinjetyp med spantstreck. Skålgropen är rund, 2,5 cm diam och 0,2 cm dj. 1,5 m N om yta A är:
B, Hällristning, 1,65x0,65 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 linje och 4 skålgropar. Linjen är 28 cm l. Skålgroparna är runda, 3-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj.
Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-1331-2014)

- - Äldre beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp. Se vidare skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedals kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på svagt sluttande häll, delvis vittrad. Mellan ristningsytorna är en vattenfylld hällsvacka.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.519809
Longitud: 11.552289
Lämnings-ID: L1967:109
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 15:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:109