Hällristning L1965:9501, Norra Åsarp 130:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1965:9501
Foto av Hällristning L1965:9501
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

I genom naturlig sprickbildning och klyvning uppdelat block, 6x6m st och 1,5 m h är skålgropsförekomst med tillsammans 72 skålgropar och 1 fotsuleliknande fördjupning. Förekomsten kan uppdelasi sex olika delförekomster. I blockets mot SSV svagt sluttande, plana men något skrovliga kröndel är nr: 1) Skålgropsförekomst, 2,4x0,8 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 40 skålgropar och 1 fotsuleliknande fördjupning. Skålgroparna är 4,5-7 cm diam och 0,25-1,25 cmdj. Den fotsuleliknande fördjupningen är 13,5x3,5-4,5 cm st och 0,5 cm dj, 0,85 m SSÖ om nr 1 är: 2) Skålgropsförekomst, 1x0,25 m(N-S) på ovansidan i mot SSV, ca 30cg lutande lös häll, 2x0,7 m (N-S) och 0,15 m tj. Förekomsten består av 6 skålgropar, 4,5-6,5 cm diam och 1-1,5 cm dj. 2,9 m Ö om nr 2 krönet av uppstickande rundad avsats av huvudblocket är nr: 3) Skålgropsförekomst, 0,4x0,12 m (N-S) bestående av 5 skålgropar, 4,5-6 cm diam och 0,5-1,5 cmdj. 1,15 m NNV om nr 3 på en annan något högre belägen avsats (ca 0,4 m) som lutar svagt mot SÖ är nr: 4) Skålgropsförekomst, 0,45x0,45 m st, bestående av 7 skålgropar, 4,5-6,5 cm diam och 0,75-1,5 cm dj. 1,5 m N om nr 4 på avsatskant ca 0,4 m lägre är nr: 5)Skålgropsförekomst, bestående av 2 skålgropar, 5 sm diam och 1-1,25 cm dj, på ett avstånd från varandra av 0,85 m. 2,1 m SV om nr1 på i markytan uppstickande hällyta, 0,9x0,8 m st, vilken svagtlutar mot SV, och på ca 0,9 m lägre nivå är nr: 6) Skålgropsförekomst, 0,7x0,6 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 12 skålgropar, 4,5-9,5 cmdiam och 0,5-3 cm dj, Kring förekomsten är upplagd en del röjningsstenar. Den är beväxt med en björk, en rönn och en enbuske. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norra Åsarp socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack stenbunden moränmark igenlagd åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Norra Åsarp socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.010681
Longitud: 13.614088
Lämnings-ID: L1965:9501
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Åsarp 130:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Norra Åsarp
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:9501