Hällristning L1964:6883, Tisselskog 14:1 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1964:6883
Foto av Hällristning L1964:6883
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1 x 1 m (N.S) bestående av 3 cirkelfigurer och 1 fotsula. Cirkelfiguren är 20-40 cm diam, en består av och 2 koncentriska och korsade kretsar, runda till svagt rektangulära. En cirkel är ofullbordad. Fotsulan ansluten till en cirkel, är 20x8 cm (Ö-V). Figurerna är huggna i en låg, relativt slät och svagt Ö-sluttande berghäll. Imålade med röd färg. (Rex26)

ATA Dnr 326-3279-2005, Anmälan. Ändrad beskrivning;
Hällristning, 2,2 x 0,7 m (NÖ-SV) bestående av 4 cirkelfigurer, 1 fotsula och 2 obestämbara figurer. Cirkelfigurerna, varav 1 är ett hjulkors bestående av två koncentriska cirklar, med åtta ekrar inom den inre cirkeln. Hjulkorset har en oregelbunden, nästan fyrkantig form. 2 cirkelfigurer, en större och en mindre med mittlinje varav den större endast har en halv mittlinje. 1 är troligen en ofullbordad cirkelfigur. De obestämbara figurerna, fragment, hör sannolikt ihop med den ofullbordade cirkelfiguren.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsatser av mot sjövik SV-sluttande moränrygg med berg i dagen. Fd hagmark.

10 m N om strandkant på Ö-sidan av en mycket slät berghäll.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.891276
Longitud: 12.378846
Lämnings-ID: L1964:6883
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 14:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6883