Hällristning L1964:6882, Tisselskog 13:1 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1964:6882
Foto av Hällristning L1964:6882
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,3 x 0,3 m (NÖ-SV) bestående av 1 skeppsfigur och 2 älvkvarnar. Skeppsfiguren med sk bemanningsstreck, är 45x15 cm (NÖ-SV). Rödmålad. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,5-1 cm djupa, den mindre placerad över skeppet. (Rex 27)
ATA Dnr 326-3279-2005, Anmälan;

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Klippudde i sjö.

S-del av klippudde i sjö, ca 2 m N och Ö om strandkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.891342
Longitud: 12.378277
Lämnings-ID: L1964:6882
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 13:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6882