Hällristning L1964:6879, Tisselskog 143:1 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1964:6879
Foto av Hällristning L1964:6879
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,5 x 0,8 m, bestående av 3 forsulor och 37 älvkvarnar, huggen yta, skurna streck samt figurer.

ATA Dnr 326-3280-2005, Anmälan; Ändrad beskrivning. Hällristning 3x0,8 m (N-S) bestående av 3 fotsulor och 39 älvkvarnar, samt 10-tal(?) obestämbara figurer såsom huggen yta, skurna figurer och streck. Se bild från dokumentation. Hällen är vittrad och brandskadad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme där ladugårdsbyggnad tidigare stått.

5 m SV om traktorväg och 50 m NV om korsning mellan bäck/dike och traktorväg. NÖ-hörnet av åkerholme där ladugård tidigare stått.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.893118
Longitud: 12.381736
Lämnings-ID: L1964:6879
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 143:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6879