Hällristning L1964:6874, Tisselskog 5:3 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1964:6874
Foto av Hällristning L1964:6874
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, bestående av 2 hällristningar.
Hällristning (1), 1x0,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 kors, 1 fragment och 8 skålgropar.
Skeppet är 60 cm l, av enkellinjetyp, utan bemanningsstreck, med S-formade stävar; korset är 13 cm l; Fragmenten är 12 cm l; Skålgroparna är 2,5-4 cm diam. Belägen på en kraftigt vittrad, flack häll.
7 m NNV om hällristning (1) är:
Hällristning (2), bestående av 1 skålgrop, 2,5 cm diam. Belägen på en liten, flack häll. Nyfynd.
(Raä dnr: 321-1210-2009) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:28 m S om Raä nr 5:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.900933
Longitud: 12.374727
Lämnings-ID: L1964:6874
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 5:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6874