Hällristning L1964:6330, Tisselskog 14:2 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1964:6330
Foto av Hällristning L1964:6330
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2 x 1 m (N-S) bestående av 2 människofigurer, 3 fotsulor och minst 2 älvkvarnar. Människofigurerna är 15-20 cm långa. Fotsulorna är 20-25x10 cm st, varav två är konturhuggna, den andra är helt uthuggen. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 1 cm djupa. Huggna i en välvd Ö-sluttande berghäll. (Rex28)

ATA Dnr 326-3279-2005, Anmälan.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:37 m SÖ om Raä nr 14:1. Stig mot Ronarudden går rakt över hällen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.891058
Longitud: 12.379423
Lämnings-ID: L1964:6330
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 14:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6330