Hällristning L1964:6328, Tisselskog 13:2 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1964:6328
Foto av Hällristning L1964:6328
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,5 x 0,15 m (NÖ-SV) bestående av 1 svårbestämbar figur och 2 älvkvarnar. Den svårbestämbara figuren (skepp?) är 30x8 cm (NÖ-SV). Älvkvarnarna är 4 cm diam och 1 cm djupa. Huggna vid vattenbrynet av den NV-sidan av en mindre klippholme. (Rex 29)

ATA Dnr 326-3279-2005, Anmälan. Ändring; Hällristning 1,5 x 0,5 m (Ö-V) bestående av 1 skeppsfigur, 2 fotsulor och 2 älvkvarnar. Skeppsfigurens storlek är enligt ovan. Fotsulorna är konturhuggna, parställda och utan sandalband. Älvkvarnarna är enl rapporten två skålgropsliknande vittringsgropar, belägna 0,95 m S om skeppsfiguren, vid vattenbrynet. Skeppsfiguren och fotsulorna är mycket tunt prickhuggna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Klippholme i sjö.

Ca 15 m S om Raä Nr 13:1

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.8912
Longitud: 12.378217
Lämnings-ID: L1964:6328
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 13:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6328