Hällristning L1964:6313, Tisselskog 48:1 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1964:6313
Foto av Hällristning L1964:6313
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,55x0,2 m (N-S), bestående av 1 skepp, 3 fragment och 2 skålgropar.
Skeppet är 45 cm l, av enkellinjetyp, utan bemanningsstreck, fragmentariskt; Fragmenten är 4-8 cm l; Skålgroparna är 3-5 cm diam. Belägen på sluttande berghäll, till större delen övermossad. Hällen är mycket söndervittrad och figurerna fragmentariska.
(Raä dnr: 321-1210-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark.

14 m V om järnväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.898234
Longitud: 12.373677
Lämnings-ID: L1964:6313
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 48:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6313