Hällristning L1964:6223, Tisselskog 4:1 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1964:6223
Foto av Hällristning L1964:6223
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, ca 4x3 m (N-S), bestående av 3 hällristningsytor.
Hällristning (1), 1,9x1 m (N-S), bestående av 2 cirkelfigurer, 3 "ormvindlingar", 1 runliknande figur, 1 skuren trädfigur, ca 10 fragment och 1 skålgrop.
Cirkelfigurerna är 7 resp. 44 cm diam; "Ormvindlingarna" är 20-45 cm l; Runliknande figuren är 13 cm hög, R eller m runa; Trädfiguren är 47 cm hög, skuren; Fragmenten är 5-20 cm l; Skålgropen är 5 cm diam. Belägen på en närmast horisontell häll. Kraftigt lavbevuxen och delvis övertorvad.
Ca 1 m Ö om hällristning (1) är:
Hällristning (2), 0,5x0,5 m, bestående av 1 fotsula, 1 runliknande figur och 3 skålgropar.
Fotsulan är 22 cm l, konturhuggen; Runliknande figuren är 20 cm hög, R-runa; Skålgroparna är 4-5 cm diam. Belägen på en mot Ö kraftigt lutande hällyta.
Ca 2 m N om hällristning (2) är:
Hällristning (3), 1x0,4 m (N-S), bestående av 2 hjulkors och 1 fotsula.
Hjulkorsen är 22 resp. 40 cm diam; Fotsulan är 22 cm l, konturristad med tår. Belägen på en mot Ö kraftigt lutande hällyta. Berget har flera sprickor, vilka går över ristningen. Övertorvad.
(Raä dnr: 321-1210-2009) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg avsats av Ö-sluttande moränrygg (N-S) med berg i dagen. Impediment vid f.d. åkermark.

5 m Ö om väg. V om bäcken Tisslans lopp.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.902881
Longitud: 12.379283
Lämnings-ID: L1964:6223
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6223