Hällristning L1964:5834, Tisselskog 7:3 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1964:5834
Foto av Hällristning L1964:5834
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,5x1 m (N-S), bestående av 2 fotsulefigurer, 1 fragment, 1 prickhuggen yta och 5 skålgropar.
Fotsulefigurerna är 23 resp. 24 cm l, konturhuggna utan sandalband; Fragmenten är 8 cm l; Prickhuggna ytan är 65x40 cm; Skålgroparna är 3,5-6 cm diam, 2 av dem har "svans", 12 resp. 13 cm l. På hällen är även moderna ristningar bestående av 3 skurna handfigurer, 2 skurna fotfigurer med rutmönster, 1 skuren ryttarfigur och 1 skuren granfigur. Belägen på flack häll. (Raä dnr: 321-1210-2009) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttande moränrygg med berg i dagen. Skogsmark (avverkad 1996).

11 m ÖSÖ om Raä nr 7:2, yta 1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.899355
Longitud: 12.374744
Lämnings-ID: L1964:5834
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 7:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:5834