Hällristning L1963:2281, Bjärka 7:4 i Skara, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1963:2281
Foto av Hällristning L1963:2281
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 2 m h, 1,4 m br och 0,2 m tj. Runhöjd 9-13cm. Ristningen vägger mot NNV. 36 m 390cg om nr 1 är 2) Runsten,granit, 1,4 m h, 0,8 m br och 0,2 m tj. Runhöjd 9-11 cm.Ristningen vägger mot S. 15 m Ö om nr 2 är 3) Runsten, granit,2,7 m h, 0,45 m br och 0,65 m tj. Runhöjd 4-10 cm. Ristningenvägger mot V. Text på runstenarna enligt "Västergötlandsruninskrifter" 1958. 7:1 Seytr satte stenen efter Östen. Gudhjälpe hans själ och Guds moder, helig Krist i himmelriket. 7:2Gulle (Kolle) reste denna sten efter sin hustrus bröder, Äsbjörnoch Jule, mycket dugande unga män. Men de föllo på krigstågösterut. 7:3 Frästen gjorde detta minnesmärke efter Tora, sinhustru. Hon var -ss dotter, bäst bland människor. Varde till en"räte" och till en "arg" kvinna den som hugger sönder(?) ellerbryter (stenen). 41 m 310cg om nr 1 och 41 m SV om nr 2 är 4)Hällristning, bestående av 15 älvkvarnar och 10 fotsulor belägnapå två närliggande stenar. Den N stene är 0,55x0,45 m st. Pådenna är 2 par fotsulor ristade 25 och 19 cm l, 1-2 cm dj 1,5 m Som denna. Den S stenen är 0,9x0,45 m st. På denna är 3 parfotsulor och en ensam ristade 9-27 cm l och 0,5-0,25 cm dj. Sammasten har ett 15-tal älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj.Stenen är vittrad. Ristningarna är helt uthuggna. Hällarna ärförda till Dagsnäs ifrån Ekonavallen enligt uppgift (VFFT del IVhaft 506). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bjärka socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av höjdplatå, park.

Nr 1) är 40 m 310cg om smedjans VNV knut.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bjärka socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.28474
Longitud: 13.489982
Lämnings-ID: L1963:2281
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärka 7:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Bjärka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2281