Hällristning L1962:6927, Otterstad 101:3 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1962:6927
Foto av Hällristning L1962:6927
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, inom ett område av 3x1,2 m (NÖ-SV), bestående av10 fotsulor, varav 4 par, en rännformig fördjupning och ca 50älvkvarnar. Fotsulorna är 17-24 cm x 7-10 cm (120-320cg), belägnai S delen av ytan. Den rännformiga fördjupningen är 22x7 cm st(NÖ-SV). Fotsuleparen och den rännformiga fördjupningen är 1-2 cmdj. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam, vanligen 6-8 cm och 0,5-2 cmdj, vanligen 1-1,5 cm. 5 älvkvarnar ärförbundna genom rännor. 7 m180cg om nr 1 är 2) Älvkvarnsförekomst, 0,3x0,2 m (VNV-ÖSÖ),bestående av 5 älvkvarnar, 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Otterstad socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och sluttningar av låg bergrygg (NÖ-SV). Impediment iåkermark.

7 m SÖ om åkerkant. 15 m 286cg om raä nr 15.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Otterstad socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.652611
Longitud: 13.164941
Lämnings-ID: L1962:6927
Riksantikvarieämbetets ID: Otterstad 101:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Otterstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6927