Hällristning L1962:6676, Norra Kedum 34:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1962:6676
Foto av Hällristning L1962:6676
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i fast häll. Inom ett 5x1 m st område (NÖ-SV) är 1skeppsformig figur och 15 älvkvarnar. Den skeppsformiga figurenär 65 cm l. Älvkvarnarna är 5-7 cm diam och 0,5-2,0 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norra Kedum socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av litet bergsimpediment i plan åkermark.

Ca 30 m 12cg om väg (112-312cg).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Norra Kedum socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.480849
Longitud: 12.880201
Lämnings-ID: L1962:6676
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Kedum 34:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Norra Kedum
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6676