Hällristning L1962:6186, Norra Kedum 33:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1962:6186
Foto av Hällristning L1962:6186
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Älvkvarnsförekomst i fast häll, bestående av 2 osäkraälvkvarnar, 6 cm diam och 1 cm dj resp 5 cm diam och 0,5 cm dj.22 m 230cg om nr 1 är 2) Älvkvarn, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägenpå låg, liten häll invid odlingssten . Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norra Kedum socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sluttande kröndel i NÖ delen av hällmark invid åker.

1) 10 m NV om åkerkant. 15 m SV om åkerkant. 2) 2 m N om Åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Norra Kedum socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.475341
Longitud: 12.891649
Lämnings-ID: L1962:6186
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Kedum 33:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Norra Kedum
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6186