Hällristning L1962:1581, Karaby 34:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1962:1581
Foto av Hällristning L1962:1581
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,5x2 m (N-S) bestående av 5 par (10) fotsulor ochca 35 älvkvarnar. Fotsulorna är 18-25 cm l, intill 10 cm br ochca 1 cm dj (SÖ-NV (2 par), Ö-V (3 par). Älvkvarnarna är 3-8 cm idiam och 0,5-2,5 cnm dj. Se skiss i boken! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Karaby socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och SÖ-sluttning av flack berghäll. Skogsmark mot åkerkant.

m 140cg om infartsväg, 1,5 m NV mindre brukningsväg, 25 m 60cg omväg möte.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Karaby socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.410162
Longitud: 12.767587
Lämnings-ID: L1962:1581
Riksantikvarieämbetets ID: Karaby 34:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Karaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:1581