Hällristning L1961:6497, Vilske-Kleva 19:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1961:6497
Foto av Hällristning L1961:6497
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Älvkvarnsförekomst. På block, 3x2 m br och 0,5-1,0 m h, sluttande mot Ö. På den planare översidan är 20 älvkvarnar, 2-6 cm diam och 1-3 cm dj, samt 1 fotsula, 20 cm l och 10 cm br enl. tidigareinv. Blocket nu till största delen täckt av röjningssten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vilske-Kleva socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mitt ute i åker, flack NV sluttning.

Ca 90 m V om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vilske-Kleva socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.201288
Longitud: 13.436727
Lämnings-ID: L1961:6497
Riksantikvarieämbetets ID: Vilske-Kleva 19:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Vilske-Kleva
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:6497