Hällristning L1961:6459, Vilske-Kleva 59:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1961:6459
Foto av Hällristning L1961:6459
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Älvkvarnsförekomst på block 2,5x2,1 m br och 0,4 m h, bestående av ca 50 älvkvarnar samt 1 fotslua? Älvkvarnarna belägna på Sdelen av stenen är 5-13 cm diam och 1-5 cm dj, vissa förbundna genom nedhyggen eller slipad fåra. Fotsulan? är 20 cm l, 7 cm br och 3 cm dj. En flisa i SV kanten har lossnat från blocket. 4 m Öom nr 1 är. 2) Stensättning, rest av, ca 7 m diam. Övertorvad medrikligt med sten i ytan 0,2-0,5 m st. En grop mellan fornlämningarna har fyllts i med räjningssten som legat på stensättning. Enhel del fyllningssten kan därvid följt med. Nu är mittpartiet ochV delen bestående av ett tunt stenlager av 0,05-0,1 m st stenar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vilske-Kleva socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På kalkstensavsats, betesmark nu ej odlad, nu "betesvall".

1) 8 m S om gammal åkerkant. Ca 11-12 m VNV om åkerns V kant, ca26 m N om åkerns SV hörn och stengärdesgård. 2) intill och V omåker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vilske-Kleva socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.19608
Longitud: 13.431342
Lämnings-ID: L1961:6459
Riksantikvarieämbetets ID: Vilske-Kleva 59:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Vilske-Kleva
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:6459