Hällristning L1961:5529, Vilske-Kleva 31:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1961:5529
Foto av Hällristning L1961:5529
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Älvkvarnsförekomst, på block, 2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,6 m h. sluttande åt SV, bestående av ca 30 älvkvarnar samt 1 fotsula? Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 1-5 cm dj. Fotsulan? är enl tidigare uppgift (1960) inhuggen på N sidan (12 cm l, 7 cm br, 2 cm dj) mennu ej synlig pga kraftig vegetation (häck). Möjligtvis ligger blocket på en stensättning. Intill och Ö om blocket står en källaresom vialr på en förhöjning, 12 m diam och 0,3 m h med enstaka stenar i ytan, 0,2-0,5 m st, troligen naturbildning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vilske-Kleva socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gräns mellan åker- och hagmark, nästan plant område.

14-15 m S om åkerhörn. Ca 30 m SÖ om ladugårds SÖ hörn, ca 35 mN om boningshus NÖ hörn. Intill och V uthusvägg

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vilske-Kleva socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.238006
Longitud: 13.457698
Lämnings-ID: L1961:5529
Riksantikvarieämbetets ID: Vilske-Kleva 31:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Vilske-Kleva
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:5529