Hällristning L1961:4992, Skärv 117:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1961:4992
Foto av Hällristning L1961:4992
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1x0,5 m (N-S), i ovansidan av berghäll, bestående av7 fotsulor, 9 älvkvarnar och en rännformig fördjupning.Fotsulorna, varav tre är pasställda, är 15-24 cm l, 5-7 cm br och0,5-1 cm dj. En möjligen två har en älvkvarn i hällen.Älvkvarnarna är 5-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. Den rännformigafördjupningen är svängd, 40 cm l (NV-SV) 5-15 cm br och 1-3 cmdj. Denna utgår från en älvkvarn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skärv socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av liten bergklack i moränkulle. Impediment i åker.

3,5 m Ö om åkerkant. 4 m NÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Skärv socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.408068
Longitud: 13.583576
Lämnings-ID: L1961:4992
Riksantikvarieämbetets ID: Skärv 117:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Skärv
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:4992