Hällristning L1961:2806, Otterstad 234:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1961:2806
Foto av Hällristning L1961:2806
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av en stenhäll med ristningar av 1 skepp, 2 människofigurer samt ett 20-tal skålgropar. Omgiven av ytterligare hällar med ett 10-tal skålgropar. Människofigurerna står i skeppet, den ena har två utsträckta armar och den andra har en utsträckt arm. Omgivna av ett 20-tal skålgropar.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Otterstad socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Planerat ängsområde tidvis med berg i dagen.

S om vaktmästeribostadens trädgård mellan två gångvägar.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Otterstad socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.6734
Longitud: 13.216834
Lämnings-ID: L1961:2806
Riksantikvarieämbetets ID: Otterstad 234:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Otterstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:2806