Hällristning L1961:2762, Otterstad 153:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1961:2762
Foto av Hällristning L1961:2762
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, inom ett område av 2x0,5 m (NÖ-SV), bestående av4 fotsulor, 1 rännformig fördjupning och 14 älvkvarnar.Fotsulorna är 22-23 cm l, 6-8 cm br (NÖ-SV) och 1 cm dj. Denrännformiga fördjupningen är 14x6 cm (VNV-ÖSÖ) och 1,5 cm dj.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. 37 m 140cg om nr 1är 2) Älvkvarnsförekomst, 0,4x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 4älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Otterstad socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Otterstad socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.651229
Longitud: 13.166377
Lämnings-ID: L1961:2762
Riksantikvarieämbetets ID: Otterstad 153:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Otterstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:2762