Hällristning L1960:9994, Tossene 1021 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:9994
Foto av Hällristning L1960:9994
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av 1 skepp, 24,5 cm l (NNV-SSÖ), enkellinjetyp med bemanningsstreck. 2 skålgropar, 3 cm diam och 0,3 cm dj, avslutar stävarna. Belägen på närmats plan, mycket svagt VSV-sluttande häll. Jämn ovittrad yta i vattenrinning. (Raä dnr: 3.4.2-1211-2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergparti. Betesmark.

24 m N om Raä nr 47:1. 45 m S om kvarnlämning, Raä nr 1023.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450105
Longitud: 11.375131
Lämnings-ID: L1960:9994
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 1021
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:9994