Hällristning L1960:9974, Stala 384 i Orust, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:9974
Foto av Hällristning L1960:9974
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,3x1,5 m (N-S), bestående av 2 människofigurer och 8 skålgropar.
Människofigurerna är 26-28 cm l, varav en med markerade axlar, båda armlösa. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på jämn men sprucken, starkt Ö-sluttande häll. Funnen och dokumenterad vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (Raä dnr: 3.4.2-1203-2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Stala socken i Orusts kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

18 m V om svagt hörn på stenmur (N-S).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Stala socken eller Orust kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.163607
Longitud: 11.698474
Lämnings-ID: L1960:9974
Riksantikvarieämbetets ID: Stala 384
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Orust
Socken: Stala
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:9974