Hällristning L1960:9393, Torp 120 i Orust, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:9393
Foto av Hällristning L1960:9393
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 12x1,3 m (NÖ-SV), bestående av 2 hällristningsytor (A & B) med sammanlagt 1 människofigur, 1 avlång fördjupning och 42 skålgropar.
Hällristningsyta (A), 1,93x1,25 m (NÖ-SV), bestående av 1 människofigur, 1 avlång fördjupning och 36 skålgropar. Människofiguren är 53 cm l, med redskap i handen, svärd med vingformad doppsko och hornhjälm. Utför en "bakåtspark". Den ovala fördjupningen är 7x4 cm stor och 0,7 cm dj. Skålgroparna är, 3-8 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande, vattenöversilad, tämligen jämn granithäll.
7,2 m SV om yta (A) är: Hällristningsyta (B), 2,9x1,3 m (NÖ-SV), bestående av 6 skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Belägen på ganska brant, SÖ-sluttande, tämligen jämn granithäll. (RAÄ dnr. 326-303-2012)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torp socken i Orusts kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:4 m V om gammalt åkerhörn (numera betesmark).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Torp socken eller Orust kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.245593
Longitud: 11.73386
Lämnings-ID: L1960:9393
Riksantikvarieämbetets ID: Torp 120
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Orust
Socken: Torp
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:9393