Hällristning L1960:9279, Långelanda 283 i Orust, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:9279
Foto av Hällristning L1960:9279
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, undersökt och borttagen. För beskrivning av nuvarande läge, se RAÄ nr. Långelanda 139:2. (RAÄ dnr. 326-232-2012)

Äldre beskrivning: Borttagen hällristning och fyndplats. Hällristningen var enligt uppgift belägen i fast häll och bestod av fotsulor och skålgropar. Borttagen, efter dokumentation, 1990. Vid avtorvning av hällristningsytan framkom ett nackfragment till en stenyxa (Bohusläns museum inventarienr. UM 6525).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Långelanda socken i Orusts kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg berghäll (NO-SV), mot SO-sluttande sandjord. Grönområde i tätort.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Långelanda socken eller Orust kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.142564
Longitud: 11.817686
Lämnings-ID: L1960:9279
Riksantikvarieämbetets ID: Långelanda 283
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Orust
Socken: Långelanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:9279