Hällristning L1960:9242, Foss 9:2 i Munkedal, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:9242
Foto av Hällristning L1960:9242
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,5x1,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 7 skepp och 4 människofigurer/människoliknande figurer.

Skeppen är 31-105 cm l, 6 av enkellinjetyp varav 5 bemanningsstreck; 1 med helt uthugget skrov, utan bemanning. 2 av de enkellinjiga skeppen är sammanhuggna, så de också kan tolkas som ett dubbellinjigt skepp med spantstreck.

Människofigurerna är 11-38 cm l. Belägen på SÖ-sluttande, mycket vittrad, gnejshäll. (RAÄ dnr. 326-239-2012)

Äldre beskrivning: Hällristning, 4,6x2,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp och 1 människofigur, 2 trädfigurer och 3 fragmentariska figurer. Skeppsfigurerna är 27-108 cm l, tre av enkellinjetyp, varav två med bemanningsstreck. Ett skepp är dubbelt konturristat med bemanningsstreck och snedställda sprutstreck. Människofiguren är 43 cm l och helt uthuggen. Trädfigurerna är 25 cm h. De fragmentariska linjerna är 8-10 cm l.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Foss socken i Munkedals kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:1,4 m S om RAÄ nr. Foss 9:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Foss socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.415832
Longitud: 11.613093
Lämnings-ID: L1960:9242
Riksantikvarieämbetets ID: Foss 9:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:9242