Hällristning L1960:9175, Brastad 604 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:9175
Foto av Hällristning L1960:9175
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,44x1,05 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp och 2 skålgropar.

Skeppen, 28-44 m l, 3 av enkellinjetyp med bemanning; 2 av dubbellinjetyp med bemanning.

Skålgroparna, 5-6,5 cm diam och 0,5-0,8 cm dj. Belägen på närmast plan häll. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012)

Äldre beskrivning:
Hällristning, bestående av minst 2 skepp och 2 skålgropar. (RAÄ dnr 326-4100-2009).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

12,4 m V om bostadshusets SV-hörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.401908
Longitud: 11.496363
Lämnings-ID: L1960:9175
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 604
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:9175