Hällristning L1960:8989, Bro 737 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8989
Foto av Hällristning L1960:8989
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,5x0,9 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 skepp, 23-35 cm l, av enkellinjetyp. 3 av skeppen har bemanning. 2 är fragmentariska. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta i större hällområde.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:10 m Ö om grindhål i stengärdesgård och ca 20 m NÖ om NÖ hörn av hus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.432421
Longitud: 11.478659
Lämnings-ID: L1960:8989
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 737
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8989