Hällristning L1960:8975, Brastad 602 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8975
Foto av Hällristning L1960:8975
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av 1 skepp, 38 cm l (NÖ-SV), med helt uthugget skrov. Bra och djupt huggen i NV, betydligt tunnare i SÖ, ofullständigt. Belägen på svagt V-sluttande större häll. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012)

Äldre beskrivning:
Hällristning, bestående av 1 skepp, ca 30 cm l, helt uthugget. Belägen på nederdelen av plan, lågt uppstickande, större häll. (RAÄ dnr 326-4100-2009).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

23 m S om mitten av bro som går över bäck. 7 m VSV om gammal landsväg/brukningsväg, från en punkt där hällen möter vägen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400892
Longitud: 11.496711
Lämnings-ID: L1960:8975
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 602
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8975