Hällristning L1960:8886, Tossene 1006 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8886
Foto av Hällristning L1960:8886
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,1x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 2 linjer och 1 fragment. Skeppen är 23-57 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck, varav 2 med knopphuvud. Samtliga vittrade och fragmentariska. Ett beläget i sprängkanten och delvis bortsprängt. Linjerna är 16 cm l, kan vara del av skepp. Fragmentet är 9 cm l, kan vara del av skepp. Belägen på lossprängt block. (RAÄ dnr 326-4222-2009).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark (lövskog och buskage).

På samma lossprängda block som RAÄ Tossene 855:1, på dess lodräta yta mot S.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.447348
Longitud: 11.323672
Lämnings-ID: L1960:8886
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 1006
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8886