Hällristning L1960:8399, Brastad 622 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8399
Foto av Hällristning L1960:8399
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,2x2,05 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 1 linje och 97 skålgropar.
Skeppet är 58 cm l, av enkellinjetyp och har 2 bemaningsstreck. Linjen är 10 cm l. Skålgroparna är 2-6,5 cm i diam och 0,1-0,7 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. Hällen fortsätter under ett altandäck, där en av de 97 skålgroparna är belägna. Fler odokumenterade ristningar kan finnas. (RAÄ dnr 326-3038-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Större bergsimpediment i direkt anslutning till stuga.

3 m N om husets SV-hörn och omedelbart NV och delvis under trädäck.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.357969
Longitud: 11.519075
Lämnings-ID: L1960:8399
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 622
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8399