Hällristning L1960:8347, Brastad 620 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8347
Foto av Hällristning L1960:8347
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 10x6,6 m (NÖ-SV), bestående av 3 hällristningsytor.
Hällristningsyta A, 4,6x4,4 m (NÖ-SV), bestående av 14 skepp, 13 människofigurer, 3 djurfigurer, 3 fotsulor, 1 skiva, 1 "cup and ring", 1 koncentrisk cirkel, 1 spiral, 3 "djurhudsformade" figurer, ca 35 obestämbara figurer och 18 skålgropar.
Skeppen är 19-195 cm l, det längsta skeppet av dubbellinjetyp med spantstreck och koncentrisk cirkel i stäven. Mycket djupt hugget. Övriga skepp av enkellinjetyp, varav 6 med bemanningsstreck och 3 med helhuggna människofigurer med uppsträckta händer. Människofigurerna är 9-34 cm l, varav 6 med lyfta svärd, 3 i skepp och 1 ryttare. Djurfigurerna är 13-18 cm l, fyrbenta, varav 1 med ryttare. Fotsulorna är 21-28 cm l, konturhuggna. Skivan är 7 cm diam, med mittnav, på skeppsstäv. Koncentriska cirkeln är 16 cm diam,. på det stora skeppers stäv. Spiralen är 13 cm diam, på skeppstäv. Cup and ring med ögla, 37 cm l, cirkeln 12 cm diam. Djurhudsformade figurerna är 8-13 cm l. De obestämbara figurerna av en mängd olika storlek, form och typ. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.
3,5 m V om yta 1 är:
Hällristningsyta B, 1,05x0,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 människofigurer, 1 streck och 4 skålgropar.
Människofigurerna är 15-25 cm l, varav 1 med spjut. Strecket är 15 cm l. Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.
2,55 m N om yta 1 är:
Hällristningsyta C, 0,8x0,5 m (Ö-V), bestående av 7 skålgropar, 3,5-7 cm diam och 0,3-0,5 cm dj, varav 5 i rad. Belägen på SSÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-2594-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:2,5 m NV om väg (NÖ-SV)

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.372324
Longitud: 11.473447
Lämnings-ID: L1960:8347
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 620
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8347