Hällristning L1960:8344, Brastad 609 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8344
Foto av Hällristning L1960:8344
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,5x0,3 m (N-S), bestående av 1 skepp (?), 1 fågelfigur och 2 skålgropar.
Skeppet (?), är 24 cm l, med bemanningsstreck. Fågelfiguren är 17 cm l, Tjäder. Skålgroparna är 4-4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-1751-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:30 m SSV om stenblock (1,2x1,1x0,9 m ). 50 m NV om hällkant (NÖ-SV). 9,5 m NNÖ om RAÄ Brastad 126:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376395
Longitud: 11.46492
Lämnings-ID: L1960:8344
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 609
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8344