Hällristning L1960:8269, Brastad 614 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8269
Foto av Hällristning L1960:8269
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 6,2x4,5 m (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 2 människofigur, 2 fragment och 5 skålgropar.
Skeppen är 50-140 cm l, 1 av enkellinjetyp och 10 av dubbellinjetyp, 2 med bemanningsstreck och 4 med spantstreck. 2 skepp är fragmentariska. Människofigurerna är 21-27 cm l, "dansare", 1 fragmentarisk. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll, i vattenrinning. Hällen är mycket vittrad, vittringen är aktiv. (RAÄ dnr 326-1625-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:SV delen av hällen är 14,7 m ÖNÖ om RAÄ Brastad 471:1 (skålgrop). NÖ delen är 6,45 m Ö om sten, ca 1x1x1 meter stor. NÖ nedre delen är 12,2 m V om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.390019
Longitud: 11.54409
Lämnings-ID: L1960:8269
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 614
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8269