Hällristning L1960:8247, Brastad 613 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8247
Foto av Hällristning L1960:8247
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 1,8x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 hällristningsytor.
Hällristningsyta övre, 1,4x0,6 m (Ö-V), bestående av 1 djurfigur och 21 skålgropar.
Djurfiguren är 22 cm l, fyrbent, något fragmentariskt, överhugger en skålgrop. Skålgroparna är 2,5-6,5 cm diam och 0,2-2 cm dj, 1 med ränna, 5,5 cm l. Belägen på plan klipphylla.
0,4 m SSV om övre ytan och 0,6 m nedom denna är:
Hällristningsyta nedre, 1,2x0,7 m (Ö-V), bestående av 1 människofigur och 9 skålgropar.
Människofiguren är 26 cm l, streckgubbetyp, med svärd. Skålgroparna är 3-6,5 cm diam och 0,2-1,2 cm dj. Skålgropar i kanten av skadan. Största gropen mitt i skadan (!). Belägen på S-sluttande klippavsats. (RAÄ dnr 326-1625-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:3,1 m SSV om RAÄ Brastad 128:1, på klipphylla ca 1 m nedom denna.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376335
Longitud: 11.463412
Lämnings-ID: L1960:8247
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 613
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8247