Hällristning L1960:8071, Brastad 616 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8071
Foto av Hällristning L1960:8071
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,3x0,4 m (N-S), bestående av 2 skepp och 3 skålgropar.
Skeppen är 33-38 cm l, 1 av enkellinjetyp och 1 av dubbellinjetyp, utan bemanningsstreck. Skålgroparna är 3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll, i vattenrinning. (RAÄ dnr 326-1625-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:1 m N om väg (krök) till hus. 18 cm ÖNÖ om sprängkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376604
Longitud: 11.463043
Lämnings-ID: L1960:8071
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 616
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8071