Hällristning L1960:8030, Brastad 612 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8030
Foto av Hällristning L1960:8030
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,85x1,35 m (Ö-V), bestående av 4 skepp, 1 fotfigur, 1 människoliknande figur, 1 korsformad figur, ca 10 obestämbara figurer och 1 skålgrop.
Skeppen är 45-70 cm l, 3 av enkellinjetyp och 1 med helt uthugget skrov, alla med bemanningsstreck och styråra, av järnålderstyp. 3 av skeppen har gropar mellan stävarna. Fotfiguren är 20 cm l, helt uthuggen och med tår. Korsfiguren är 12x12 cm. De obetämbara figurerna är 6-26 cm l. Skålgropen är 5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på S-sluttande häll, övre delen ganska plan, nedre delen brantare. (RAÄ dnr 326-1625-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

23 m NV om hörn av stengärdesgård. 11 m N om stengärdesgård/brukningsväg (Ö-V).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.360421
Longitud: 11.478621
Lämnings-ID: L1960:8030
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 612
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8030