Hällristning L1960:8025, Brastad 619 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8025
Foto av Hällristning L1960:8025
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningområde, 4,8x0,75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 hällristningsytor med 5 skeppsfigurer och 7 obestämbara figurer.
Hällristningsyta A, 0,43x0,33 m (NV-SÖ), bestående av 2 skeppsfigurer och 3 linjer.
Skeppen är 23-43 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanning och 1 med helt uthugget skrov och bemanning. Linjerna är 13-19 cm l.
2,7 m ÖNÖ om yta A är:
Hällristningsyta B, 1,7x0,75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp och 4 obestämbara figurer.
Skeppen är 62-72 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanning (järnålderstyp), 1 av enkellinjetyp med 1 bemanningsstreck och 1 av dubbellinjetyp, fragmentariskt, utan bemanning. De obestämbara figurerna är ca 10x10 cm stora, varav en helhuggen fyrkant.
Ristningarna är belägna på en ÖNÖ-sluttande häll. Mellan ytorna är en stengärdesgård (NNV-SSÖ). (RAÄ dnr 326-2594-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Yta A är 0,75 m VSV om stenmur (NNV-SSÖ), yta B är 1,3 m ÖNÖ om samma stenmur.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.375722
Longitud: 11.458152
Lämnings-ID: L1960:8025
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 619
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8025