Hällristning L1960:8011, Brastad 611 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8011
Foto av Hällristning L1960:8011
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,5x2 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 2 djurfigurer, 2 djurliknande figurer och ca 10 linjer, obestämbara figurer och fragment.
Skeppen är 31-49 cm l. 1 av enkellinjetyp med ett bemanningsstreck, 3 av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Djurfigurerna är 30 cm l, fyrbenta parställda med benen mot varandra och ett streck mellan. De djurliknande figurerna är 14 cm l. Linjerna, fragmenten och de obestämbara figurerna är 10-80 cm l, varav 1 helhuggen yta.
Mitt i ristningsytan är sentida ristningar, bl.a. 1 människa, 115 cm l. Belägen på övre delen av SSÖ-sluttande svartfärgad häll.
Ca 3 m SSÖ om hällristningen är en häll med bl.a. 3 sentida skepp.
Ca 20 m SÖ om hällristningen är en häll med sentida gropar. (RAÄ dnr 326-1625-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:13,3 m SSV om husknut (SV). 8,8 m SV om RAÄ Brastad 106:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376823
Longitud: 11.45734
Lämnings-ID: L1960:8011
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 611
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8011