Hällristning L1960:7938, Tanum 2193 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7938
Foto av Hällristning L1960:7938
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4x2 m (N-S), bestående av 1 skepp och 16 älvkvarnar. Skeppet är 110 cm l och brett dubbellinjigt och delvis bemannat. Den vänstra delen är grunt och otydligt huggen. Älvkvarnarna är 2-4 cm i diam och spridda över ytan. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Belägen 27 m NV om torp (Tanum 406:1) och 16 m N om Tanum 407:1

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.653999
Longitud: 11.352045
Lämnings-ID: L1960:7938
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2193
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7938