Hällristning L1960:7931, Tanum 2187 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7931
Foto av Hällristning L1960:7931
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,3x1,3 m, bestående av 1 skepp, 1 ryttarfigur, 1 djurfigur och 7 älvkvarnar.
Skeppsfiguren är ca 35 cm l, enkellinjigt med 4 bemanningsstreck och uppsvängda stävar, där den högra avslutas med en älvkvarn. Ryttarfiguren, ca 32 cm l, består av en låg fyrbent fallisk häst med en ryttare utan ben som sitter i adorantställning. Djurfiguren, ca 30 cm l, är en låg tvåbent häst.
Oscar Almgrens anger att hällristningen skall ligga "alldeles i ett gärdesgårdshörn". Marken är övertorvad samt bevuxen med stora rönnar och aspar, vars rötter hindrar undersökning. Ristningsytan återfanns i samband med skadekarteringen 1995 under ca 10 cm torv och förna. Samtliga figurer var uppmålade med röd färg, troligen redan av Oscar Almgren, då Torsten Högberg inte har omnämnt platsen. Jämför Raä nr 100:1. (326-3201-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:7 m Ö om Raä nr 100:1. Alldeles i ett gärdesgårdshörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.686487
Longitud: 11.327743
Lämnings-ID: L1960:7931
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2187
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7931