Hällristning L1960:7848, Tanum 2190 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7848
Foto av Hällristning L1960:7848
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,9x2,1 m (N-S), bestående av 1 skepp och 16 älvkvarnar.
Skeppet är 80 cm l och 35 cm h och är dubbellinjigt med 11 spant och 25 bemanningsstreck. De aktra köl och däcksstävarna böjs uppåt parallellt och avslutas men en krok respektive ett djurhuvud. I fören har skeppet ett rakt uppstickande stag med en hornförsedd prydnad som är stagad till en kraftigt förlängd köl. Älvkvarnarna, 3-6 cm i diam och 0,3-0,6 cm dj, är glest spridda över hällen. Ristningen upptäckt i samband med skadekarteringen 1996. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På nästan plan eller svagt mot N sluttande och delvis jordtäckt häll.

På mindre impediment i åkermark. 3,8 m NW om telefonstolpe och 2 m S om vajerstag.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.65487
Longitud: 11.361864
Lämnings-ID: L1960:7848
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2190
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7848