Hällristning L1960:7847, Tanum 2189 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7847
Foto av Hällristning L1960:7847
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,2x0,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppen är 40-47 cm l. Älvkvarnarna är 2-3 cm i diam. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:4,5 m VSV om Raä nr 131:1, högre upp i vattenrännan.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688136
Longitud: 11.338133
Lämnings-ID: L1960:7847
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2189
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7847