Hällristning L1960:7841, Tanum 2185 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7841
Foto av Hällristning L1960:7841
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,5x1 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 skeppsstäv, 2 obestämbara figurer och 6 älvkvarnar. Skeppen är enkellinjiga och 27-50 cm l. Skeppsstäven är 20 cm h. Älvkvarnarna är 2,5-4 cm i diam och 0,3-0,5 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:På brant mot Ö stupande bergklack i gles barrskog, belägen ca 40 m NV om hällristning Tanum 219:1. Det ristade partiet är beläget 1,7 m ovan marknivån vid överkanten av brant stupande klippa. 2,5 m N om gran vid bergväggen och nedan mindre dubbelgran.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.676423
Longitud: 11.355691
Lämnings-ID: L1960:7841
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2185
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7841